Wat zijn de voorwaarden voor toelating tot theorie-examen?

Om theorie-examen te kunnen doen, gelden de volgende minimumleeftijden: categorie AM 15,5 jaar, categorie B 16 jaar en categorie A 17 jaar.

Comment on this FAQ