Taalproblemen?

Beheers je de Nederlandse taal niet goed? Dus dat je moeite hebt met lezen, begrijpen of spreken? Dan is de theoriecursus TheorieGarant niet geschikt voor je.
Hierdoor vervalt de 99% slagingsgarantie.

Comment on this FAQ